< Simning - Skolidrott

21 träffar.
"Skolpojkarna övas i simning i Strömbadet". (1917)
Badande skolbarn (1909)
Badande skolbarn (1909)
Badande skolbarn. (1909)
Badande skolbarn. (1909)
Badande skolbarn. (1909)
Frisko bad. (1907)
Interiör från Löfströms badinrättning . En pågå...
Landskrona Folkskolors segrande gosslag vid Lju... (1925)
Propagandatävlan i simning. (1917)
Segrainnan i simning 46 m. Skolungdomens hösten... (1915)
Simundervisning (1913)
Simundervisning (1909)
Simundervisning. (1909)
Simundervisning. (1919)
Simövningar för gossar.
Skolpojkarna tar "Storsumparporvet" (1917)
Skolpojkarna övas i simning i Strömbadet. (1917)
Skolungdomens simningar - Supporters på läktare... (1954)
Start till propagandatävlan för skolpojkar. (1917)
[Titel saknas]
21 träffar.