< Simning - Svenska spelen

10 träffar.
Det segrande Malmölaget. (1922)
Emmy Macknow och Vera Thulin. (1916)
Simhopp - Fröken Karin Leidlitz, Göteborg.
Simhopp Fröken Thora Larsson.
Simhopp. Mia Falk vid Svenska Spelen.
Simhopp. Svenska spelen - fröken Mia Galk.
Start till 100 m. (1916)
Thor Henning segrare i 400 m bröstsim.
Tor Henning i 400 m bröstsim. (1916)
Vera Thulin t v och Emy Machnow.
10 träffar.