< Skytte - Svenska spelen

3 träffar.
Från miniatyrgevärsskjutning.
Svenska Spelen - från skjutbannan vid Lidingö.
Svenska spelen - Segrare i dubbelskott på hjort...
3 träffar.