< Skytte - Rikslandstormstävlingar

4 träffar.
Rikslandstormstävlingarna i Halmsad. Pistolskju... (1928)
Rikslandstormstävlingarna i Halmstad. Markering... (1928)
Rikslandstormstävlingarna i Halmstad. Skjutning... (1928)
Skjutning med kulsprutor. (1928)
4 träffar.