Baltiska spelen

43 - 63 av 172 träffar.
Fröken Macknow vinner 100 m - final. (1914)
Fälttävlan. Von Oesterleg. (1914)
GCI (1914)
General Uggla talar på Medborgarfesten. (1914)
Gotländsk lek (Pärk). (1914)
Greve Bonde. (1914)
Greve J Beckfriis. (1914)
Grüner 2:a i marathon. (1914)
Gustav V. (1914)
Gymnastt, Stockholm (1914)
Gösta Sjöberg, 1:a variernde hopp. (1914)
Gösta Sjöberg, varierande hopp. (1914)
Göta Livg Dragkampslag. (1914)
Göteborgs Distrikt. (1914)
Göteborgs distrikt. (1914)
Göteborgs kvinnliga distrikt (1914)
H Schmeidereit 1:a pris. (1914)
Hinder vid prishoppning i terräng, under armétä... (1914)
Hinderritt. (1914)
Invigning. (1914)
K 7 Dragkampslag I pris. (1914)
43 - 63 av 172 träffar.