Skolidrott

43 - 63 av 332 träffar.
Final 100 m seniorer vid skolungdomens hösttävl... (1916)
Flickorna vid skolungdomens kosntåkning. (1917)
Folkskolebarnen i Stadion. (1914)
Folkskolebarnens skjutning.
Folkskolornas stafett tävlan.
Folkskolornas tävlan i slungboll.
Folksolelärarnas lekkurs.
Folksolorna på skidlov i Haga. (1926)
Fotbollstävlingar av skolbarnen.
Frisko bad. (1907)
Från gymnastikuppvisningen (lekvarvet). Götebor... (1918)
Från lekuppvisningen.
Från skoltennisfinalen - Samgymnasium ?. Lagerl... (1926)
Från skolungdomens mästerskapsskjutning vid Sku... (1927)
Från skolungdomens skidtävlingar, backhoppning.... (1924)
Från skolungdomens skridskotävling. Kronprinspa... (1928)
Från skolungdomens skridskotävlingar (figur), Y... (1924)
Från skolungdomens skridskotävlingar - Erik Sne... (1924)
Från skolungdomens skyttetävlingar. Fr v Lars L... (1931)
Från skolungdomens tävling, diskus. (1929)
Från skolungdomens tävlingar på lördagen. (1929)
43 - 63 av 332 träffar.