< DM - Skridskor

3 träffar.
Viberg, Eriksson, Cederlöf, Westin, Lundgren. (1912)
Zerling passerar målet vid distriktsmästerskaps...
Zerling, distriktmästare och Bergman.
3 träffar.