< Invigning - Golf

4 träffar.
Invigning av den nya golfbanan vid Hohög, Ing B... (1923)
Invigning av den nya golfbanan vid Hohög. (1923)
Invigning av den nya golfbanan vid Hohög. Övers... (1923)
Konsul Hagermann inviger den nya 18 håls banan ... (1930)
4 träffar.