< Lingiaden - Gymnastik

4 träffar.
Den manliga svenska masstruppen i träning. (1949)
Lingiaden 1949 - Från ljusfesten på Stadion på ... (1949)
Yngsta deltagarna - 8 års folkskoleflickor från... (1949)
[Titel saknas]
4 träffar.