< Nordiska Spelen - Isjaktsegling

1 - 21 av 24 träffar.
"Damon" (1926)
"Isbrytarfärden" (1905)
"Svalan", "Nora". (1926)
"Svalan". (1926)
Isjaktseglingen på Värtan vid Nordiska spelen. (1922)
Kronprinsens isjakt ???. (1909)
Start vid Nordiska Spelens isjaktsegling. (1917)
Start vid isjaktseglingen. (1922)
Stockholms Yacht Klubb.
[Titel saknas]
[Titel saknas]
[Titel saknas]
[Titel saknas]
[Titel saknas]
[Titel saknas]
[Titel saknas]
[Titel saknas]
[Titel saknas]
[Titel saknas]
[Titel saknas]
[Titel saknas]
1 - 21 av 24 träffar.