Isjaktsegling

64 - 84 av 150 träffar.
När vinden tryter. (1901)
Prinsessan Maria. (1911)
Prisdomarna i aktion. (1917)
Ran, Gillis Jansson. (1919)
SIK julen 1925. (1925)
SIK julen 1925. (1925)
SIK på St Värtan.
SIK samlingsplats vid Djursholm. (1913)
SM - St Värtan, X:or.. (1948)
Samling till sista kappseglingen. (1919)
Samling vid klubbhuset mellan seglingarna. (1915)
Sista starten den 9 mars 1919. (1919)
Start för 15 kvm klassen. (1917)
Start för uttagningssegling. (1914)
Start vid Nordiska Spelens isjaktsegling. (1917)
Start vid isjaktseglingen. (1922)
Stockholms Yacht Klubb.
Strax efter starten.
Viking segrar i 2 st löpningar.
Vintern 1913. (1913)
Vintern 1913. (1913)
64 - 84 av 150 träffar.