Nordiska Spelen

127 - 147 av 280 träffar.
Magda Mouroy, 1:a pris.
Margot Moe. (1922)
Militär idrott. Rapportering på Ladugårdsgärde. (1905)
Militär skidåkare på väg till hopptävlingarna.
Militärt triathlon på skidor. Vinnarens finish ...
Militärtävling på skidor.
Motorcykel - Ringström startar.
Målet för skidtävlingen vid Nordiska spelen.
Nordiska Spelen - Deltagare från Norge
Nordiska Spelen - Skolungdomens tävlan. (1909)
Nordiska Spelen - travtävling.
Nordiska Spelen, skolungdomens tävling.
Nordiska Spelen, skolungdomens tävling.
Nordiska Spelens biltävling, "Steyr", A L Öström. (1922)
Nordiska Spelens biltävling. C G Schnell på "Hu... (1922)
Nordiska Spelens biltävling. H Gisiko på "Steph... (1922)
Nordiska Spelens budkavel, vid målet i Enköping.
Nordiska Spelens budkavle. Zakrison, 2:e man på... (1922)
Nordiska spelens budkavle (Stjärnhov). "Berglun... (1922)
Nordiska spelens skridskosegling - rundning eft... (1922)
Norrmännens ankomst. (1922)
127 - 147 av 280 träffar.