Om bildarkivet

Bildarkivet från SCIF innehåller bilder från många olika sporter och tillfällen, främst från 1900-talets första decennier.

Om SCIF

Sveriges Centralförening för Idrottens Främjande (SCIF) bildades 1897 och är landets första centrala idrottsorganisation.